CƠ CHẾ TÁC DỤNG Peptit 1 giống glucagon (GLP-1) được tạo ra từ gen proglucagon trong tế bào L của ruột non và được tiết ra để đáp ứng với các chất dinh dưỡng (hình 1) [1]. GLP [...]
Định nghĩa Suy giáp là một trạng thái lâm sàng do sản xuất thiếu các hormone tuyến giáp thyroxine (T4) và triiodothyronine (T3). Hầu hết các trường hợp là do suy giáp nguyên p [...]
2 / 2 POSTS