Tag: tăng huyết áp ác tính

KHÁI NIỆM   - Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu ≥ 140mmHg và/hoặc huyết áp tâm  trương ≥ 90mmHg hoặc đã được chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp trước  đó[1][2].  [...]
1 / 1 POSTS