Tag: tăng huyết áp khẩn cấp

KHÁI NIỆM   - Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu ≥ 140mmHg và/hoặc huyết áp tâm  trương ≥ 90mmHg hoặc đã được chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp trước  đó[1][2].  [...]
Cơn tăng huyết áp (Hypertensive Crisis) đề cập đến những bệnh nhân bị tăng huyết áp nặng (huyết áp tâm thu ≥ 180 mm Hg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 120 mm Hg), và có th [...]
ĐỊNH NGHĨA Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu > 140mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương > 90mmHg hoặc khi đang được điều trị bằng một thuốc hạ huyết áp. NGUYÊN NHÂN Phần l [...]
3 / 3 POSTS