Tag: tăng huyết áp tâm trương

ĐỊNH NGHĨA Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu > 140mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương > 90mmHg hoặc khi đang được điều trị bằng một thuốc hạ huyết áp. NGUYÊN NHÂN Phần l [...]
1 / 1 POSTS