Xét nghiệm afb nhuộm soi trực tiếp phương pháp nhuộm ziehl – neelsen

MỤC ĐÍCH Mô tả kỹ thuật nhuộm soi trực tiếp tìm AFB (Acid –Fast- Bacilli) theo phương pháp nhuộm Ziehl-Neelsen (ZN) sử dụng kính hiển vi quang học. BỆNH PHẨM Loại bệnh phẩm Bệnh phẩm đờm đạt chất lượng: có nhày mủ, thể tích mẫu ít nhất 2 ml. Đờm nhày        …

Xem tiếp
Lên đầu trang