Category: Công nghệ Y Sinh

Telehealth sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh (Center for Connected Health Policy, 2023). Telehealth đã giúp bệnh nhân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trong đại dịch và [...]
Dữ liệu lớn là gì? Big Data (Dữ liệu lớn) đã trở thành một công cụ quan trọng trong ngành chăm sóc sức khỏe, cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thu thập, xử lý [...]
2 / 2 POSTS