Dịch truyền tĩnh mạch: tính chất và chỉ định

Nguồn: Textbook: Acid-Base, Fluids, and Electrolytes made ridiculously simple, 3rd edition, Richard A. Preston Trên lâm sàng, chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều loại túi và chai dịch, mỗi loại lại có những cái tên khác nhau như Saline 0.9% hay Saline 0.45% D5. Những loại dịch truyền đó chứa đựng những gì và sử…

Xem tiếp
Lên đầu trang