Category: Điện tâm đồ

1 2 3 10 10 / 100 POSTS
Mục tiêu học tập: Hiểu dịch tễ học, sinh lý bệnh, biểu hiện lâm sàng và diễn biến tự nhiên của rung nhĩ Áp dụng các công cụ xét nghiệm chẩn đoán và phân tầng nguy cơ đư [...]
GIỚI THIỆU Hầu hết các trường hợp ngừng tim đột ngột (SCA) và tử vong tim đột ngột (SCD) là do rối loạn nhịp tim thất, trong đó phần lớn liên quan đến bệnh tim cấu trúc, đặc b [...]
CÁC ĐIỂM CHÍNH Tìm ST chênh lên sát đẳng điện và sóng T cao cấp tính. ■ Khi AMI có thể xảy ra nhưng ECG khó phát hiện: ■ So sánh với ECG trước đó. ■ Ghi chuỗi ECG mỗi [...]
CÁC ĐIỂM CHÍNH ■ ST chênh xuống và sóng T âm, đặc biệt nếu chỉ thoáng qua nó thường là UA/NSTEMI và do đó không có chỉ định tiêu huyết khối. Chụp mạch ± PCI có thể được [...]
TS Phạm Hữu Văn BV Nhân Dân 115 1. Mở đầu Khuyến cáo cho việc điều chỉnh các bệnh nhân có mẫu điện tâm đồ hội chứng WPW có triệu chứng đã được phổ cấp. Nhưng với người có [...]
TS Phạm Hữu Văn BV Nhân Dân 115 MỞ ĐẦU Rối loạn nhịp có một cơ chế phức tạp. Tuy nhiên dựa vào sự hình thành phát sinh người ta phân làm hai cơ chế lớn: cơ chế hình thàn [...]
TS Phạm Hữu Văn Bệnh viện Nhân Dân 115   Thuật ngữ tái cực sớm (early repolarization: ER), cũng được hiểu như “sóng J” hoặc “điểm J chênh lên”, từ lâu đã được sử dụng [...]
TS Phạm Hữu Văn   Sự thay đổi luân phiên sóng T (T wave alternans: TWA) là sự biến đổi định kỳ từ nhát bóp này sang nhát bóp khác về biên độ hoặc hình dạng của sóng T [...]
I. Cách tiếp cận chung • Xác định loại nhịp. Nhịp xoang bình thường có sóng P ổn định theo sau là phức hợp QRS và sóng T. Nhịp bất thường chủ yếu bao gồm rung nhĩ, nhịp nha [...]
1 2 3 10 10 / 100 POSTS