Category: Điện tâm đồ

1 2 3 10 10 / 91 POSTS
Các thông số bình thường trên điện tim đồ

Các thông số bình thường trên điện tim đồ

PHỨC ĐỘ QRS BÌNH THƯỜNG Sóng P: Thời gian <0,12s Biên độ <2,5 mm Dương ở D1 D2 aVL aVF V3 V4 V5 V6 Âm ở aVR Thay đổi ở D3 aVL V1 V2 Khoảng PR: Từ đầu sóng P đến QRS Thời gian 0,12 – 0,20s [...]
Ca lâm sàng điện tâm đồ 1

Ca lâm sàng điện tâm đồ 1

Nguồn “ MAKING SENSE OF THE ECG: CASES FOR SELF-ASSESSMENT” Andrew R. Houghton, David Gray TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG Bệnh nhân nam, 28 tuổi. Biểu hiện Giáo viên thể dục không triệu chứng. ECG kiểm tra đ [...]
Ca lâm sàng điện tâm đồ 2

Ca lâm sàng điện tâm đồ 2

Nguồn “ MAKING SENSE OF THE ECG: CASES FOR SELF-ASSESSMENT” Andrew R. Houghton, David Gray LÂM SÀNG Bệnh nhân nam 27 tuổi. Biểu hiện lâm sàng Không có triệu chứng tim mạch nhưng ECG có bất thường [...]
Ca lâm sàng điện tâm đồ 3

Ca lâm sàng điện tâm đồ 3

Nguồn “ MAKING SENSE OF THE ECG: CASES FOR SELF-ASSESSMENT” Andrew R. Houghton, David Gray TRƯỜNG HỢP Bệnh nhân nữ, 36 tuổi. Lâm sàng Đánh trống ngực. Tiền sử 6 tháng trước cảm giác “mất mạch” kh [...]
Ca lâm sàng điện tâm đồ 4

Ca lâm sàng điện tâm đồ 4

Nguồn “ MAKING SENSE OF THE ECG: CASES FOR SELF-ASSESSMENT” Andrew R. Houghton, David Gray TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG Bệnh nhân nữ 73 tuổi. Lâm sàng Không triệu chứng Tiền sử Bệnh nhân mới chuyển nhà. C [...]
1 2 3 10 10 / 91 POSTS