So sánh các thử nghiệm DCCT và UKPDS trên bệnh nhân tiểu đường

Các thử nghiệm DCCT và UKPDS đều là những thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng mang tính bước ngoặt nhằm kiểm tra tác động của kiểm soát đường huyết đối với kết quả lâu dài ở bệnh nhân tiểu đường. Dưới đây là một số điểm tương đồng và khác biệt chính giữa hai…

Xem tiếp

Diễn giải kết quả nghiên cứu bằng định lí Bayes – GS. Nguyễn Văn Tuấn

Một trong những câu trả lời quan trọng nhất mà người đọc kết quả của một công trình nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized controlled trial – RCT) muốn có là: với những dữ liệu thu thập được, xác suất mà phương pháp điều trị có hiệu quả là bao nhiêu? ____________________…

Xem tiếp

GS. Nguyễn Văn Tuấn – Những sai sót phổ biến về tiếng Anh trong bài báo khoa học

Một trong những đặc lợi của công việc editor là học. Học đủ thứ, từ ý tưởng, phương pháp, đến tiếng Anh. Học từ những người có kinh nghiệm hơn mình. Học từ những sai sót của người khác và sai sót của chính mình. Tôi mới đọc một bản thảo bài báo và liên…

Xem tiếp
Lên đầu trang