Category: Chấn thương - Chỉnh hình

Mục tiêu: Hiểu định nghĩa, dịch tễ học và sinh lý bệnh của hội chứng Sudeck. Xác định các đặc điểm lâm sàng và tiêu chuẩn chẩn đoán của hội chứng Sudeck. Xem lại các [...]
1 / 1 POSTS