Category: Phẫu thuật Thẩm mỹ

MỤC ĐÍCH Mô tả kỹ thuật nhuộm soi trực tiếp tìm AFB (Acid –Fast- Bacilli) theo phương pháp nhuộm Ziehl-Neelsen (ZN) sử dụng kính hiển vi quang học. BỆNH PHẨM Loại bệnh phẩm Bện [...]
1 / 1 POSTS