Category: Tim mạch Can thiệp

1 2 3 4 10 / 31 POSTS
Chủ đề này đề cập đến việc sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tính ST chênh lên (STEMI) từ khi xuất hiện cho đến khi xuất viện. TÁC GIẢ:Michael L [...]
Hội chứng mạch vành cấp tính là một số tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng liên quan đến thiếu máu cục bộ cơ tim cấp tính và/hoặc nhồi máu cơ tim, thường gặp nhất do [...]
MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: Biết khái niệm cơ bản về kích thước hay dùng trong catheter chụp, can thiệp động mạch vành. Phân biệ [...]
Khi đọc hình ảnh chụp động mạch vành, toàn bộ phần mở rộng của mọi động mạch vành và các nhánh của nó phải được đánh giá cẩn thận trong tất cả các góc thu được. Đầu tiên, cần đ [...]
Can thiệp mạch vành qua da được cách mạng hóa bằng việc phát triển stent mạch vành với thiết kế nhằm ngăn ngừa nhiều biến chứng cấp tính của nong bóng. Mặc dù có những lợi ích [...]
CÁC ĐIỂM CHÍNH Tìm ST chênh lên sát đẳng điện và sóng T cao cấp tính. ■ Khi AMI có thể xảy ra nhưng ECG khó phát hiện: ■ So sánh với ECG trước đó. ■ Ghi chuỗi ECG mỗi [...]
CÁC ĐIỂM CHÍNH ■ ST chênh xuống và sóng T âm, đặc biệt nếu chỉ thoáng qua nó thường là UA/NSTEMI và do đó không có chỉ định tiêu huyết khối. Chụp mạch ± PCI có thể được [...]
CÁC ĐIỂM CHÍNH ■ ST chênh lên nhiều khả năng là biểu hiện của AMI nếu đồng thời có xảy ra ST chênh xuống soi gương. ■ Mức độ của ST chênh xuống soi gương liên quan tớ [...]
CÁC ĐIỂM CHÍNH ■ Đo đoạn ST chênh lên không được chuẩn hóa; đo sự chênh lên liên quan với đoạn PR là chuẩn xác nhất. ■ ST chênh lên ³ 1 mm ở hai chuyển đạo liên tiếp [...]
CÁC ĐIỂM CHÍNH ■ NMCT cấp và hội chứng vành cấp có thể biểu hiện là một ECG không đặc trưng (Type 3) hoặc bình thường (Type 4) . ■ Máy tính đọc ECG có thể đọc nhầm ECG [...]
1 2 3 4 10 / 31 POSTS