Khuyến cáo về dự phòng bệnh lý tim mạch trong thực hành tim mạch 2022

PHÂN LOẠI CÁC KHUYẾN CÁO Định nghĩa   Chữ sử dụng Loại I Chứng cứ và/hoặc đồng thuận chung đồng ý điều trị hay thủ thuật ích lợi, hữu ích, hiệu quả. Khuyến cáo Loại II Chứng cứ đối nghịch và/hoặc quan điểm khác biệt về sử dụng, hiệu quả đối với điều trị hoặc thủ…

Xem tiếp

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng EVANS

Nguồn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh huyết học, Bộ Y tế , 2022 ĐẠI CƯƠNG Hội chứng Evans là bệnh lý tan máu tự miễn kết hợp đồng thời với giảm tiểu cầu miễn dịch; trong một số trường hợp có thể kết hợp với giảm bạch cầu hạt trung tính. CHẨN…

Xem tiếp

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thiếu máu thiếu sắt (Bộ Y tế, 2022)

Nguồn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh huyết học, Bộ Y tế , 2022 ĐẠI CƯƠNG Thiếu máu thiếu sắt là tình trạng thiếu máu xảy ra do cơ thể không đủ sắt đáp ứng nhu cầu tạo hồng cầu. Thiếu máu thiếu sắt là tình trạng bệnh lý rất phổ biến trên…

Xem tiếp

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP VÀ MẠN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACC: Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ ACE-I: Ức chế men chuyển AHA: Hội Tim mạch học Hoa…

Xem tiếp

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Thiếu máu tan máu tự miễn

Nguồn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh huyết học, Bộ Y tế , 2022 ĐẠI CƯƠNG Thiếu máu tan máu tự miễn là bệnh thiếu máu do đời sống của hồng cầu bị rút ngắn bởi sự xuất hiện tự kháng thể chống hồng cầu. Các kháng thể này có thể hoạt động ở…

Xem tiếp
Lên đầu trang