Category: Răng Hàm Mặt

Ung thư tuyến nước bọt

ĐẠI CƯƠNG Ung thư tuyến nước bọt bao gồm các tuyến nước bọt chính và phụ, trong đó các khối u tuyến mang tai chiếm 80%. Theo GLOBOCAN 2018 có 353 ca mới mắc mỗi năm và đứng thứ 23 trong các ung t [...]

Chẩn đoán và điều trị ung thư xoang mặt

ĐẠI CƯƠNG Ung thư xoang mặt là bệnh thường ung thư xuất phát từ các xoang mặt gồm: xoang hàm, xoang sàng trước, xoang sàng sau, xoang trán và xoang bướm. Lâm sàng hay gặp ung thư xoang hàm và xoang [...]
2 / 2 POSTS