Category: Y học hạt nhân

1 2 3 8 10 / 73 POSTS
Xạ hình não với 99mTc-Pertechnetat

Xạ hình não với 99mTc-Pertechnetat

NGUYÊN LÝ Hàng rào máu não (Blood Brain Barrier - BBB) bình thường  giữ cho phần lớn các ion từ máu không di chuyển vào được tổ chức não. Khi hàng rào máu não bị tổn thương do một số tác nhân như: c [...]
XẠ HÌNH NÃO VỚI 99mTc – DTPA

XẠ HÌNH NÃO VỚI 99mTc – DTPA

NGUYÊN LÝ Bình thường hàng rào máu - não (Blood Brain Barrier - BBB) không cho Tc99m - DTPA từ máu vào khoang ngoài tế bào của tổ chức não, khi hàng rào máu não bị tổn thương do một số nguyên nhân n [...]
XẠ HÌNH NÃO VỚI 99mTc – HMPAO

XẠ HÌNH NÃO VỚI 99mTc – HMPAO

NGUYÊN LÝ Bình thường Tc-99m gắn với HMPAO (d,l-hexamethylpropyleneamine oxime hay Ceretec) là chất ưa mỡ vượt qua được hàng rào máu não và gắn kết với các phân tử mỡ có trong mao mạch và nhu mô não [...]
SPECT não với 99mTc-Pertechnetat

SPECT não với 99mTc-Pertechnetat

NGUYÊN LÝ Hàng rào máu não (Blood Brain Barrier - BBB) bình thường, giữ cho phần lớn các ion từ máu không di chuyển vào được tổ chức não. Khi hàng rào máu não bị tổn thương do một số tác nhân như: c [...]
SPECT NÃO VỚI 99mTc – DTPA

SPECT NÃO VỚI 99mTc – DTPA

NGUYÊN LÝ Bình thường hàng rào máu - não (Blood Brain Barrier - BBB) không cho Tc99m - DTPA từ máu vào khoang ngoài tế bào của tổ chức não, khi hàng rào máu não bị tổn thương do một số nguyên nhân n [...]
SPECT NÃO VỚI 99mTc – HMPAO

SPECT NÃO VỚI 99mTc – HMPAO

NGUYÊN LÝ Bình thường Tc-99m gắn với HMPAO (d,l-hexamethylpropyleneamine oxime hay Ceretec) là chất ưa mỡ vượt qua được hàng rào máu não và gắn kết với các phân tử mỡ có trong mao mạch và nhu mô não [...]
XẠ HÌNH LƯU THÔNG DỊCH NÃO TỦY VỚI 99mTc – DTPA

XẠ HÌNH LƯU THÔNG DỊCH NÃO TỦY VỚI 99mTc – DTPA

NGUYÊN LÝ Dung dịch chứa ĐVPX phát tia gamma gắn Sulfure Colloid hoặc DTPA sau khi tiêm vào khoang dưới nhện vùng thắt lưng - cùng, sẽ hòa vào và di chuyển theo dịch não tủy trong hệ thống khoang dư [...]
Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức (Stress) với 201Tl

Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức (Stress) với 201Tl

NGUYÊN LÝ Xạ hình tưới máu cơ tim dựa trên nguyên tắc 201Tl sau khi tiêm tĩnh mạch sẽ được tập trung, phân bố vào cơ tim tương ứng với lưu lượng của từng nhánh động mạch vành. Những vùng cơ tim được [...]
Xạ hình tưới máu cơ tim không gắng sức (Rest) với 201Tl

Xạ hình tưới máu cơ tim không gắng sức (Rest) với 201Tl

NGUYÊN LÝ Xạ hình tưới máu cơ tim dựa trên nguyên tắc 201Tl sau khi tiêm tĩnh mạch sẽ được tập trung, phân bố vào cơ tim tương ứng với lưu lượng của từng nhánh động mạch vành. Những vùng cơ tim được [...]
Xạ hình chức năng tim pha sớm (First-Pass Radionuclide Angiocardiography)

Xạ hình chức năng tim pha sớm (First-Pass Radionuclide Angiocardiography)

NGUYÊN LÝ Ghi hình động quá trình thuốc phóng xạ di chuyển từ tĩnh mạch ngoại vi đến các mạch máu lớn và các buồng tim sau khi tiêm bolus thuốc phóng xạ với hoạt độ phóng xạ cao đường tĩnh mạch. Qua [...]
1 2 3 8 10 / 73 POSTS