Author: Phan Anh Dang

1 2 3 11 10 / 106 POSTS
Tác giả:THS. BS HỒ HOÀNG KIM (DỊCH) Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Năm xuất bản:2020 GIỚI THIỆU Sốc tuần hoàn được định nghĩa l [...]
Tác giả:THS. BS HỒ HOÀNG KIM (DỊCH) Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Năm xuất bản:2020 GIỚI THIỆU Suy tim mạch là một trong những [...]
Tác giả:THS. BS HỒ HOÀNG KIM (DỊCH) Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Năm xuất bản:2020 GIỚI THIỆU Cung lượng tim là thước đo lượn [...]
Tác giả:THS. BS HỒ HOÀNG KIM (DỊCH) Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Năm xuất bản:2020 GIỚI THIỆU Hệ thống mạch máu hệ thống rất [...]
Tác giả:THS. BS HỒ HOÀNG KIM (DỊCH) Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Năm xuất bản:2020 GIỚI THIỆU Trong khi tưới máu mô là một tr [...]
Tác giả:THS. BS HỒ HOÀNG KIM (DỊCH) Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Năm xuất bản:2020 GIỚI THIỆU Vai trò chính của thuốc vận mạc [...]
Tác giả:THS. BS HỒ HOÀNG KIM (DỊCH) Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Năm xuất bản:2020 GIỚI THIỆU Shock là một tình trạng đe dọa [...]
Tác giả:THS. BS HỒ HOÀNG KIM Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Năm xuất bản:2020 ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẦN KINH CƠ Trương lực cơ, sứ [...]
Tác giả:BỆNH VIỆN BÌNH DÂN Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN BÌNH DÂN Năm xuất bản:2020 ĐẠI CƯƠNG: Định nghĩa: Đau là một cảm giác và cảm xúc khó ch [...]
Tác giả:BỆNH VIỆN BÌNH DÂN Chuyên ngành:HỒI SỨC CẤP CỨU Nhà xuất bản:BỆNH VIỆN BÌNH DÂN Năm xuất bản:2020 ĐÁNH GIÁ ĐAU SAU PHẪU THUẬT: Việc đánh giá đau sau phẫu thuậ [...]
1 2 3 11 10 / 106 POSTS