HomeNam Khoa - Hỗ trợ Sinh sản

Rã Đông Tinh Trùng

Thư viện Y học Medipharm
Rã Đông Phôi
Triệt sản nam bằng phương pháp thắt và cắt ống dẫn tinh
Chọc Hút Tinh Trùng Từ Mào Tinh

Đại cương

Rã đông tinh trùng là mẫu tinh trùng đông lạnh và lưu trữ trong bình trữ sẽ được rã đông, sau đó lọc rửa để sử dụng.

Chỉ định

Rã đông tinh trùng để bơm tinh trùng vào buồng tử cung;

Rã đông tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Chuẩn bị

Mẫu tinh trùng sẽ rã đông

Phương tiệnvàvật tư tiêu hao

Cốc đựng nước ấm 370C, các phương tiện dụng cụ dùng lọc rửa mẫu tinh trùng (xem phần lọc rửa tinh trùng);

Các phương tiện dùng lọc rửa mẫu tinh trùng

Các bước tiến hành

Lấy ống trữ mẫu tinh trùng ra khỏi ni tơ lỏng, để trong nhiệt độ phòng 1-3 giây cho tan hết lớp đá bao bọc bên ngoài ống trữ;

Cho ống trữ vào nước ấm 370C trong vòng 10-20 phút;

Đánh giá chất lượng tinh trùng sau rã đông theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới;

Mẫu tinh trùng sau rã đông sẽ được lọc rửa để bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc làm thụ tinh trong ống nghiệm.

COMMENTS

WORDPRESS: 0