VUI LÒNG THOÁT PHIÊN ĐĂNG NHẬP TRƯỚC ĐÓ!

Chúng tôi phát hiện phiên đăng nhập bất thường từ tài khoản của bạn!

Điều này có thể xảy ra khi bạn chia sẻ thông tin đăng nhập cho người khác, hoặc bạn chưa thoát khỏi phiên đăng nhập trên máy tính trước đó trước khi đăng nhập trên máy tính này, hoặc tài khoản của bạn đã bị tấn công mạng. Việc này là vi phạm chính sách thành viên của Thư viện Medipharm.

Vui lòng thoát đăng nhập trên máy tính khác trước khi đăng nhập trên máy tính này.

Nếu việc vi phạm chính sách tiếp tục tái diễn, tài khoản của bạn có thể bị xóa mà không cần thông báo trước.

CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: hotro@sachyhoc.com

TRÂN TRỌNG

BAN QUẢN TRỊ – THƯ VIỆN Y HỌC MEDIPHARM