HomeNam Khoa - Hỗ trợ Sinh sản

Rã Đông Noãn

Thư viện Y học Medipharm
Chọc Hút Noãn
Trữ Lạnh Noãn
Trữ Lạnh Tinh Trùng

Đại cương

Rã đông noãn là noãn đã được đông lạnh lưu trữ trong bình trữ noãn sẽ được lấy ra để rã đông và cho thụ tinh với tinh trùng. Noãn  được đông lạnh theo phương pháp nào thì sẽ được rã đông theo phương pháp đó.

Chỉ định

Các trường hợp cần rã đông noãn để cho tinh trùng thụ tinh với noãn sau khi đã chuẩn bị niêm mạc tử cung cho người nhận.

Chuẩn bị

Người bệnh

Chuẩn bị niêm mạc cho người bệnh chuẩn bị nhận phôi, chuẩn bị mẫu tinh trùng để làm ICSI sau khi rã đông noãn, chuẩn bị cọng chứa noãn chuẩn bị rã đông;

Phương tiện dụng cụvà vật tư tiêu hao

Kính hiển vi;

Các loại môi trường, đĩa petri, pipet.

Các bước tiến hành

Chuẩn bị

Môi trường TS (Thawing Solution) trong đĩa petri để vào tủ cấy 370C ít nhất 30 phút;

Các đĩa chứa môi trường DS (Dilution Solution), môi trường WS1 (Washing Solution) và WS2, ghi tên người bệnh lên đĩa rã đông, các loại môi trường lên các trên đĩa.

Rã đông

Kiểm tra tên, số hồ sơ, ngày lưu trữ, người bệnh ghi trên cọng trữ;

Lấy đĩa Petri có môi trường TS đã được chuẩn bị cho lên kính soi nổi, cọng trữ noãn sau khi lấy ra khỏi nitơ lỏng được nhúng ngay vào đĩa môi trường TS trong 60 giây;

Hút noãn vào pipet cùng một ít môi trường TS và chuyển sang đĩa môi trường DS trong 3 phút;

Tiếp tục hút noãn để chuyển phôi sang đĩa môi trường WS1 trong 5 phút;

Chuyển noãn sang đĩa môi trường WS2 trong 5 phút;

Cuối cùng chuyển noãn vào đĩa chứa môi trường nuôi cấy đã được chuẩn bị sẵn, đánh giá hình thái và chất lượng noãn. Có thể tiến hành làm ICSI sau 2 giờ.

Newer Post
Older Post

COMMENTS

WORDPRESS: 0