Category: Phác đồ Bộ Y tế

Khuyến cáo về dự phòng bệnh lý tim mạch trong thực hành tim mạch 2022

Khuyến cáo về dự phòng bệnh lý tim mạch trong thực hành tim mạch 2022

PHÂN LOẠI CÁC KHUYẾN CÁO Định nghĩa   Chữ sử dụng Loại I Chứng cứ và/hoặc đồng thuận chung đồng ý điều trị ha [...]
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng EVANS

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng EVANS

Nguồn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh huyết học, Bộ Y tế , 2022 ĐẠI CƯƠNG Hội chứng Evans là bệnh lý tan máu tự [...]
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thiếu máu thiếu sắt (Bộ Y tế, 2022)

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thiếu máu thiếu sắt (Bộ Y tế, 2022)

Nguồn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh huyết học, Bộ Y tế , 2022 ĐẠI CƯƠNG Thiếu máu thiếu sắt là tình trạng thiếu [...]
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP VÀ MẠN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2022 củ [...]
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Thiếu máu tan máu tự miễn

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Thiếu máu tan máu tự miễn

Nguồn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh huyết học, Bộ Y tế , 2022 ĐẠI CƯƠNG Thiếu máu tan máu tự miễn là bệnh thiếu [...]
5 / 5 POSTS