Các phương pháp đánh giá kháng Insulin ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2

HomeBài giảng lâm sàngBài giảng Nội khoa

Các phương pháp đánh giá kháng Insulin ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2

Thư viện Y học Medipharm
Đái tháo đường týp 2 ở người lớn – Cập nhật chẩn đoán và điều trị toàn diện
Không dung nạp Glucose
Cơ chế bệnh sinh của Đái tháo đường týp 2

Kháng insulin (IR) là một đặc trưng chính của đái tháo đường loại 2 (ĐTĐ Típ 2), và có liên quan đến các bất thường chuyển hóa khác nhau, chẳng hạn như rối loạn lipid máu, tăng máu áp và béo phì. IR có thể dẫn đến sự hấp thu glucose bị suy yếu bởi các mô và giảm độ nhạy insulin, dẫn đến tăng đường máu và sự phát triển của ĐTĐ Típ 2. Do đó, việc đánh giá chính xác IR là rất quan trọng để chẩn đoán và quản lý ĐTĐ Típ 2. Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về các phương pháp đánh giá IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2 bằng cách sử dụng bằng chứng từ các nghiên cứu khác nhau.

 1. Đánh giá mô hình cân bằng nội môi (HOMA-IR):  HOMA-IR là một phương pháp được sử dụng rộng rãi để đánh giá IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2. Nó được tính bằng nồng độ insulin lúc đói và nồng độ glucose lúc đói chia cho một hằng số (22,5) (1). Phương pháp này đã được chứng minh là có mối tương quan chặt chẽ với phương pháp tiêu chuẩn vàng để đánh giá IR, kỹ thuật kẹp tăng insulin máu đường máu bình thường (2). Tuy nhiên, độ tin cậy của phương pháp này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như thay đổi bài tiết insulin và nồng độ glucose, và nó có thể không phản ánh chính xác mức độ IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2 (3).HOMA-IR tương quan tốt với phương pháp tiêu chuẩn vàng: kỹ thuật kẹp Insulin (EHC) và là một yếu tố dự báo tốt về IR ở các quần thể khác nhau, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.

  Tuy nhiên, HOMA-IR có một số hạn chế. Nó có thể không phản ánh chính xác IR ở những người bị suy giảm dung nạp glucose hoặc ở những người có động học insulin bị thay đổi, chẳng hạn như những người đái tháo đường típ 2, vì HOMA-IR giả định động học insulin bình thường. Hơn nữa, HOMA-IR không thể phân biệt giữa IR gan và ngoại vi, và do đó nó có thể không phù hợp để đánh giá mô cụ thể của IR trong các quần thể khác nhau. Ngoài ra, HOMA-IR có thể không phản ánh những thay đổi trong IR trong quá trình can thiệp hoặc điều trị, vì nó chỉ được tính toán dựa trên các biện pháp nhịn ăn.

 2. Chỉ số kiểm tra độ nhạy insulin định lượng (QUICKI):  QUICKI là một phương pháp khác để đánh giá IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2. Nó được tính bằng đối ứng của tổng mức insulin và glucose lúc đói biến đổi logarit (4). Phương pháp này đã được chứng minh là có mối tương quan cao với kỹ thuật kẹp tăng insulin máu đường máu bình thường (5). Tuy nhiên, nó ít nhạy hơn HOMA-IR và có thể không phản ánh chính xác mức độ IR ở những bệnh nhân kháng insulin nặng ( 6 ).
 3. Chỉ số Matsuda: Chỉ số Matsuda là một phương pháp để đánh giá độ nhạy insulin trong xét nghiệm dung nạp glucose đường uống (OGTT). Nó được tính là mức nồng độ glucose trung bình và insulin trung bình trong OGTT, chia cho mức glucose lúc đói và insulin lúc đói (7). Phương pháp này đã được chứng minh là có mối tương quan chặt chẽ với kỹ thuật kẹp tăng Insulin máu đường máu bình thường (8). Tuy nhiên, phương pháp này có thể không phản ánh chính xác mức độ IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2 bị suy giảm dung nạp glucose (9).
 4. Chỉ số kháng insulin (IRI):  IRI là một phương pháp để đánh giá IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2 dựa trên mối quan hệ giữa nồng độ insulin và glucose trong OGTT. Nó được tính bằng tỷ lệ của vùng insulin dưới đường cong (AUC) với AUC glucose trong OGTT (10). Phương pháp này đã được chứng minh là có mối tương quan cao với kỹ thuật kẹp tăng insulin máu – đường máu bình thường (11). Tuy nhiên, phương pháp này có thể không phản ánh chính xác mức độ IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2 bị suy giảm dung nạp glucose ( 12 ).
 5. Kỹ thuật kẹp insulin (Kẹp tăng Insulin máu – Đường máu bình thường, EHC): Kỹ thuật kẹp tăng insulin máu – đường máu bình thường được coi là phương pháp tiêu chuẩn vàng để đánh giá IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2. Nó liên quan đến việc truyền insulin với tốc độ không đổi để duy trì trạng thái đường máu bình thường, trong khi tỷ lệ truyền glucose được đo (13). Phương pháp này tốn thời gian, đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và xâm lấn, khiến nó ít thực tế hơn khi sử dụng lâm sàng thông thường (14). EHC được coi là phương pháp tiêu chuẩn vàng để đo IR vì nó đo trực tiếp khả năng của insulin để kích thích sự hấp thu glucose vào các mô ngoại vi. EHC liên quan đến việc truyền insulin và glucose để duy trì trạng thái euglycemic trong khi đo tốc độ truyền glucose cần thiết để duy trì trạng thái đường máu bình thường. Mặc dù EHC là chính xác và chuẩn, nó là một kỹ thuật xâm lấn, cần có chuyên môn cao và tốn thời gian, làm hạn chế việc sử dụng nó trong thực hành và nghiên cứu lâm sàng.
 6. Các phương pháp khác: Các phương pháp khác để đánh giá IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2 bao gồm chỉ số độ nhạy insulin glucose đường uống (OGIS), dựa trên mối quan hệ giữa glucose và insulin trong OGTT (15) và kỹ thuật kẹp tăng insulin máu-đường máu bình thường, liên quan đến việc truyền glucose với tốc độ không đổi để duy trì trạng thái đường máu bình thường, trong khi tốc độ truyền insulin được đo (16). Những phương pháp này đã được chứng minh là có mức tương quan cao với kỹ thuật kẹp tăng insulin máu – đường máu bình thường, nhưng chúng ít được sử dụng trong thực hành lâm sàng.Tóm lại, có nhiều phương pháp khác nhau có sẵn để đánh giá IR ở bệnh nhân ĐTĐ Típ 2, từ các phương pháp đơn giản và không xâm lấn như HOMA-IR và QUICKI đến các phương pháp phức tạp và xâm lấn hơn như kỹ thuật kẹp tăng insulin máu đường máu bình thường. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế, và việc lựa chọn phương pháp nên phụ thuộc vào tình hình lâm sàng cụ thể và các nguồn lực sẵn có. Điều quan trọng cần lưu ý là việc đánh giá chính xác IR là rất quan trọng đối với chẩn đoán và quản lý ĐTĐ Típ 2, vì nó có thể giúp hướng dẫn các quyết định điều trị và cải thiện kết quả của bệnh nhân. Việc lựa chọn phương pháp thích hợp để đánh giá IR phụ thuộc vào câu hỏi lâm sàng, dân số đang được điều tra và sự sẵn có của các nguồn lực.

Ths.Bs. Lê Đình Sáng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, et al. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia. 1985 Jul;28(7):412-9. doi: 10.1007/BF00280883. PMID: 3899825.
 2. Wallace TM, Levy JC, Matthews DR. Use and abuse of HOMA modeling. Diabetes Care. 2004 Apr;27(4):1487-95. doi: 10.2337/diacare.27.6.1487. PMID: 15111518.
 3. Haffner SM, Miettinen H, Gaskill SP, et al. Decreased insulin secretion and increased insulin resistance are independently related to the 7-year risk of NIDDM in Mexican-Americans. Diabetes. 1995 Apr;44(4):622-7. doi: 10.2337/diab.44.4.622. PMID: 7729607.
 4. Katz A, Nambi SS, Mather K, et al. Quantitative insulin sensitivity check index: a simple, accurate method for assessing insulin sensitivity in humans. J Clin Endocrinol Metab. 2000 Jul;85(7):2402-10. doi: 10.1210/jcem.85.7.6661. PMID: 10902785.
 5. McAuley KA, Williams SM, Mann JI, et al. Diagnosing insulin resistance in the general population. Diabetes Care. 2001 Aug;24(8):1434-8. doi: 10.2337/diacare.24.8.1434. PMID: 11473083.
 6. Hrebícek J, Janout V, Malincíková J, et al. The QUICKI index in the Czech population. Neuro Endocrinol Lett. 2005 Apr;26(2):151-4. PMID: 15855891.
 7. Matsuda M, DeFronzo RA. Insulin sensitivity indices obtained from oral glucose tolerance testing: comparison with the euglycemic insulin clamp. Diabetes Care. 1999 Sep;22(9):1462-70. doi: 10.2337/diacare.22.9.1462. PMID: 10480510.
 8. Retnakaran R, Shen S, Hanley AJ, et al. Hyperbolic relationship between insulin secretion and sensitivity on oral glucose tolerance test. Obesity (Silver Spring). 2008 Jun;16(6):1354-9. doi: 10.1038/oby.2008.38. PMID: 18356839.
 9. Ader M, Stefanovski D, Kim SP, et al. Failure of homeostatic model assessment of insulin resistance to detect marked diet-induced insulin resistance in dogs. Diabetes. 2014 Oct;63(10):3384-9. doi: 10.2337/db14-0158. PMID: 24812428.
 10. Gutt M, Davis CL, Spitzer SB, et al. Validation of the insulin sensitivity index (ISI(0,120)): comparison with other measures. Diabetes Res Clin Pract. 2000 Mar;47(3):177-84. doi: 10.1016/s0168-8227(99)00132-9. PMID: 10741576.
 11. Muniyappa R, Lee S, Chen H, et al. Current approaches for assessing insulin sensitivity and resistance in vivo: advantages, limitations, and appropriate usage. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008 Jan;294(1):E15-26. doi: 10.1152/ajpendo.00645.2007. PMID: 17971505.
 12. Mari A, Pacini G, Murphy E, et al. A model-based method for assessing insulin sensitivity from the oral glucose tolerance test. Diabetes Care. 2001 Jun;24(6):539-48. doi: 10.2337/diacare.24.3.539. PMID: 11375344.
 13. Abdul-Ghani MA, DeFronzo RA. Pathogenesis of insulin resistance in skeletal muscle. J Biomed Biotechnol. 2010;2010:476279. doi: 10.1155/2010/476279. PMID: 20011058; PMCID: PMC2799043.
 14. Bonora E, Targher G, Alberiche M, et al. Homeostasis model assessment closely mirrors the glucose clamp technique in the assessment of insulin sensitivity: studies in subjects with various degrees of glucose tolerance and insulin sensitivity. Diabetes Care. 2000 Sep;23(9):57-63. doi: 10.2337/diacare.23.9.57. PMID: 10977008.
 15. Katz LD, Glickman MG, Rapoport S, et al. Studies of insulin resistance in patients with hypertension. Diabetes. 1985 Nov;34(11):1195-202. doi: 10.2337/diab.34.11.1195. PMID: 3900843.
 16. Yeckel CW, Taksali SE, Dziura J, et al. The normal glucose tolerance continuum in obese youth: evidence for impairment in beta-cell function independent of insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab. 2005 Nov;90(11):747-54. doi: 10.1210/jc.2004-1316. PMID: 16174721.

COMMENTS

WORDPRESS: 0