Category: X-Quang Can thiệp

Siêu âm can thiệp quản lý đau: Khớp Cổ Chân và Các Dây Thần Kinh

Siêu âm can thiệp quản lý đau: Khớp Cổ Chân và Các Dây Thần Kinh

Siêu âm can thiệp quản lý đau: Khớp Cổ Chân và Các Dây Thần Kinh Tác giả:NEILESH SONEJI AND PHILIP PENG Chuyên ngành:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BS NGUYỄN VĂN ĐÀN (DỊCH) GIỚI THIỆU Đau cổ chân và bàn ngón ch [...]
1 / 1 POSTS